Our products - order here
More information links
Mauve Webshop System
http://www.mauve.eu
info@mauve.eu
Phone. +49 (201) 437918-0yoloy

M- درمان با استفاده از دارواش –انواع و فواید آن

 

درمان با استفاده از دارواش –انواع و فواید آن

-معالجه با استفاده از دارواش یک گزینه درمانی فراگیر برای افراد مبتلا به سرطان می باشد .

-این راه کار درمانی برای انواع سرطان ، روش های درمانی سنتی را با منتخبی از اصول درمانی مکمل در هم می آمیزد.

درمان دارواشی، یکی از پربسامدترین روش های درمانی استفاده شده در زمینه ی سرطان شناسی میباشد.

 

 

مزایای درمان دارواشی برای بیماران مبتلا به سرطان عبارتند از:

 • بهبود پاسخ به روش درمان سنتی
 • ارتقاء سطح کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان
 •  افزایش آمادگی بیماران از طریق کاهش عوارض جانبی درمان سنتی
 •  

 

عصاره های گوناگون غیر تخمیر شده ی دارواش تازه، که از سه قسم فرعی در دسترس می باشند عبارتند از :

 • دارواش از زیرگونه ی  abietis که روی درخت صنوبر رشد می کند
 • دارواش از زیرگونه ی album  که بر روی درختان برگریز مانند درختان سیب رشد می کند
 • دارواش از زیرگونه ی austriacum  که روی درختان کاج رشد می کند

 

تاثیرات داروشناختی مواد فعال زیستی موجود در عصاره ی دارواش عبارتند از :

 • حفاظت از DNA
 • تاثیرمثبت بر روی سیستم دفاعی بدن
 • ترشح هورمون بتا اندورفین (مسکن طبیعی بدن)
 • اثر زهرگونه (سیتوتوکسیک) بر روی سلول های سرطانی
 • مهار تشکیل رگ های خونی در بدن (انژیوجنسیس) 

 

مطالعاتی با کیفیت بالا بر روی بیماران تحت درمان توسط روش های سنتی مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی ،حاکی از اهمیت درمان دارواشی بر بهبود سطح کیفی زندگی ، تقویت عملکرد سیستم دفاعی بدن و پذیرش درمان سنتی توسط بیماران مبتلا به سرطان است.